Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Ogłoszenie o wynikach przetargu - stolarka okienna

« powrót

22.06.2011r.

 

Poznań 22.06.2011 r.
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1
Ul Michałowo 68
61 – 314 Poznań

ODB/ZP.271.2/2011
 


 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/ na podstawie art. 92 UPZP/.
W nawiązaniu do przeprowadzonej przez Ośrodek dla Bezdomnych
nr 1 w Poznaniu, ul. Michałowo 68 procedury w trybie przetargu nieograniczonego ODB/ZP.271.2/2011
Wymiana stolarki okiennej 1 i 2 piętro budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.".

 
informuje, że decyzją Zamawiającego na Wykonawcę wyżej wymienionego zamówienia wybrano firmę:

 
OKNO- BROS Artus Brose
ul. Buszczaka 13,
64 – 800 Chodzież

 
Oferta nr 2 zawierała najniższą cenę a mianowicie:
Cena netto: 53 200,16 zł
Podatek VAT – 4256,01zł
Razem cena brutto –57456,17 zł

Wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza / Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów / w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100% .
 


 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Lp.
Nazwa firmy
Liczba punktów w kryterium cena
Razem
1
GRAF FIRMA WIELOBRANŻOWA SP.JAWNA
UL. ZAKOPIAŃSKA 201
60 – 467 POZNAŃ
Ostateczna cena zamówienia brutto - 60 141,33 ZŁ

 
95,53 pkt

 
95,53 pkt
2

 
OKNO- BROS Artus Brose
ul. Buszczaka 13,
64 – 800 Chodzież
Ostateczna cena zamówienia brutto – 57 456, 17 ZŁ

 

 
100 pkt

 

 
100 pkt
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż
28 czerwca 2011 r.

 

 
Z poważaniem
Kierownik Ośrodka
Wiesława Cieślik

 

ogloszenie o wyniku przetargu stolarka okienna