Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Zapytanie i odpowiedzi przetargowe - wentylacja 3

« powrót

09.07.2011r.

                                                                                                                                                                   Poznań dnia 05.07.2011 r.

 

 

      W dniu 04.07.2011 Wykonawca zwrócił się do Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego ODB/ZP271.4/2011 ”Wykonanie rozbudowy instalacji wentylacyjnej pomieszczeń mieszkalnych w budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1” o następującej treści:

  1. Czy kominy, na których mają być osadzone wywietrzaki zintegrowane mogą być wymurowane z prefabrykowanych pustaków wentylacyjnych Schiedel?

Odpowiedź nr 1
Mogą, ale kominy muszą być w tym przypadku otynkowane tynkiem cem.

  1. Jak w budynku wydzielone są strefy pożarowe?

Odpowiedź nr 2
Pytanie nie dotyczy zakresu zadania.

  1. W dokumentacji i kosztorysie jest mowa o wywietrzakach zintegrowanych    1-fazowych, 3- biegowych o  900 obr/min.  Obecnie produkowane są tylko wywietrzaki 1-fazowe o 1400 obr/min w wersji jednobiegowej. Czy takie należy zastosować?

Odpowiedź nr 3
Należy przyjąć wywietrzaki   1 fazowe 1400 obr / min

 

zapytanie i odpowiedzi przetargowe