Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

« powrót

29.09.2011r.

 

Poznań 29.09.2011 r.

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Ul Michałowo 68

61 – 314 Poznań

 

ODB/ZP.271.8/2011

ODB/ /2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

/ na podstawie art. 92 UPZP/.

W nawiązaniu do przeprowadzonej przez Ośrodek dla Bezdomnych
nr 1 w Poznaniu, ul. Michałowo 68 procedury w trybie przetargu nieograniczonego
ODB/ZP.271.8/2011
Prace remontowe pokoi II piętra budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 ".


 

informuje, że decyzją Zamawiającego na Wykonawcę wyżej wymienionego zamówienia

wybrano firmę:


 

POL – BUD

RYSZARD POLNIK

UL. ŁUKASZEWICZA 47

62 – 060 STĘSZEW


 

Oferta nr 6 zawierała najniższą cenę a mianowicie:

Cena netto: 34 451, 86 zł

Podatek VAT – 2756,15 zł

Razem cena brutto – 37 208,01 zł


 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza / Oferta uzyskała
najwyższą ilość punktów / w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100% .


 


 


 


 


 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa firmy

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

1

Z.U.H. „BUD – GAZ”

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

M.M. KYCIA

OS.BOH. II WOJNY ŚWIATOWEJ 31/2

61 – 386 POZNAŃ

Ostateczna cena ryczałtowa brutto: 39 511, 69 ZŁ

94,17 PKT

94,17 PKT

2

STYLO RENOVATION SP. Z.O.O

UL. KWIATKOWSKIEGO 53

61 – 417 POZNAŃ

Ostateczna cena ryczałtowa brutto: 40 960, 77 ZŁ

90,84 PKT

90,84 PKT

3

GOTOMAL PHU

JAN FURMANKIEWICZ

OS.ORŁA BIAŁEGO 45/101

61 – 251 POZNAŃ

Ostateczna cena ryczałtowa brutto 39 171, 36 ZŁ

94,99 PKT

94,99PKT

4

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY

STOLAR – BUD”

UL. KCYŃSKA 19

61 – 046 POZNAŃ

Ostateczna cena ryczałtowa brutto:

42 507, 03 ZŁ

87,53 PKT

87,53 PKT

5

PRZED. – HANDLOWO – USŁUGOWE BUDOWNICTWA

LESZEK BORUCKI

KRZYSZKOWO UL .OBORNICKA 8B

62 – 090 ROKIETNICA

Ostateczna cena ryczałtowa brutto: 39 403, 68 ZŁ

94,43 PKT

94,43PKT

6

POL – BUD

RYSZARD POLNIK

UL. ŁUKASZEWICZA 47

62 – 060 STĘSZEW

Ostateczna cena ryczałtowa brutto: 37 208, 01 ZŁ

100 PKT

100 PKT


 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż

7 października 2011 r.


 

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka