Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Kwartalnik Od-Do   »

Trochę historii i informacji o tworzących „OD – DO”

 

Gazetka Ośrodkowa działa od 2005 roku i powstała z inicjatywy Kamila Hajdukiewicza założyciela grupy wizyjnej „Dżak Nikolson”, która powstała we wrześniu 2003 roku w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu. Pomysł ten zrodził się w Kamila głowie z racji otrzymania kilku starych komputerów przekazanych na Ośrodek do użytku własnego. „Jest sprzęt, więc dlaczego nie zrobić z niego użytku i spróbować swych sił w redagowaniu gazety?”. Pomysł był dobry, tylko skąd wziąć redaktorów i tak po wielu namowach ze strony Hajdukiewicza, zgodziło się kilka osób, by spróbować sprostać temu zdaniu.

Zespół Redakcyjny składał się w większości z osób próbujących swych sił w grupie teatralnej.

Na początku przystąpili do pracy:

Kamil Hajdukiewicz – Redaktor Naczelny – pisarz, aktywista społeczny i kulturalny, inicjator i pomysłodawca, koordynator w wydawaniu.

Janusz Smura: człowiek orkiestra, aktor, poeta (dział nieposkromiony diabeł)

Mieczysław Hemmerling: wieszcz, aktor, pisarz prozaik, człowiek do spraw duchowych i pisarskich (dział Inny Wymiar)

Eugeniusz Miklas: człowiek czynu, artysta malarz, turysta audiofiloman.

Maciej Roszkiewicz: twórca loga i wszystkich spraw artystyczno-technicznych.

Pomysł na nazwę tak charakterystyczną i oryginalną zrodził się w głowie jednego z mieszkańców Ośrodka – Jana Nowaka, który rzucił najlepszy z możliwych pomysłów w ogólnoośrodkowym referendum na nazwę dla naszego kwartalnika.

Nasze skromne pisemko ukazywać miało się  co 3 miesiące i nazywać „Od – Do”.

Pierwszy numer kwartalnika wydany został w marcu 2005 roku i do dnia dzisiejszego ukazało się dwanaście numerów „Od – Do”. Niestety, zaistniały trudności z systematycznym wydawaniem kolejnych numerów gazety. Powodem były tzw. „trudności kadrowe”, co niektórzy zrezygnowali z dalszej działalności. Różnie to się układało, były i sprawy zdrowotne jak i opuszczenie przez niektórych Ośrodka i próby usamodzielnienia się. Pozostał z całego zespołu tylko jeden redaktor, który działa do dnia dzisiejszego. Z pomocą mieszkańców, swoim wkładem i przychylnością całego personelu Ośrodka nadal gazeta „Od – Do” jest redagowana. Obecnie trwa praca nad wydaniem kolejnego numeru kwartalnika.

 

Cel działalności:

 

Gazeta zajmuje się różnymi sprawami począwszy od wolnej publicystyki do szeroko pojętej rozrywki i  spraw sensu stricte handlowo-informacyjnych, których wszyscy, my odrzuceni, tak mocno potrzebujemy.

Na łamach naszej gazety pragniemy promować i pokazywać głównie, że bezdomni odrzuceni też mogą mieć swój głos, który wcale nie musi być inny czy zły lub wiecznie narzekający – „jak to bardzo źle jest mi w śmietniku”. W naszym pisemku chcemy pokazać jak mocno my odrzuceni możemy być kreatywni i przydatni jak umiejętnie potrafimy tworzyć i działać pomimo społeczno – urzędniczych problemów. W gazecie jest też miejsce na humor i rozrywkę, przecież jest to każdemu potrzebne, by choć na chwilę odejść od problemów i smutnych spraw dnia codziennego.

 

 Pobierz wydania gazety:

 

"Od-Do" nr 13

 

"Od-Do" nr 14

 

"Od-Do" nr 15

 

"Od-Do" nr 16

 

"Od-Do" nr 17

 

"Od-Do" nr 18