Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Sekcja Sportowa   »

Sekcja sportowa

  • Sekcja Tenisa Stołowego

Powstała pod koniec 2003 roku. Założycielem i  prowadzącym Sekcję jest opiekun Marek Skierkowski. Sekcja Tenisa Stołowego jest pierwszą chronologicznie i zarazem najdłużej działającą sekcją sportową w naszej placówce. Tenis cieszy się ogromnym powodzeniem  wśród mieszkańców Ośrodka. Dla wielu z nich jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Zajęcia te służą poprawie sprawności  fizycznej jak i wzajemnemu pozanwaniu siebie poprzez współrywalizację.
Co roku na terenie Ośrodka odbywają się rozgrywki inndywidualne jak i grupowe.

Jednym z ośiągnięć Sekcji było wygranie zorganizowanego w Rożnowicach turnieju z mieszkańcami tamtejszego Ośrodka Monar – Markot.

Zobacz galerię zdjęć Sekcji Tenisa Stołowego

  • Sekcja cyklistów

Powstała w kwietniu 2004 r. jako oddolna inicjatywa zorganizowania kółka turystycznego przez mieszkańców OdB. Grupa przyjęła nazwę :” Sekcja Cyklistów  2006″. Jej działalność opiera się przede wszystkim organizacją wycieczek i rajdów  rowerowych. Choć pierwsze eskapady były krótkie, w chwili obecnej cykliści pochłaniają setki kilometrów.
Podstawowe cele sekcji:

  • poznawanie okolic Poznania i ciekawych zakątków Wielkopolski
  • podniesienie kondycji fizycznej
  • integracja i wzajemna pomoc

Członkowie SC, których dotyczy problem uzależnień mogą traktować uczestnictwo w wycieczkach jako część terapii. Od uczestników rajdów wymagana jest trzeźwość, odpowiednie zrozumienie potrzebne zachowanie w grupie, dyscyplina i samoorganizacja  innych uczestników rajdów. Opiekę nad Sekcja sprawuje opiekun Marek Skierkowski

  • Koło Strzeleckie “Sagittarius”

Powstało w naszym Ośrodku w 2005 roku z inicjatywy Ryszarda Suchodolskiego i opiekuna Sebastiana Dreli. Sekcja strzelecka była kolejną ciekawą propozycją na spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców placówki.

Głównym zadaniem jakim przed sobą stawiało  to przede wszystkim aktywizacja poprzez sport i samo edukacja. Strzelectwo jak   żaden inny sport uczy koncentracji, opanowania i spokoju. Atutem strzelectwa jest fakt, iż nie wymaga ono tężyzny fizycznej, pozwala zatem na aktywność sportową podopiecznym, którzy do tej pory z powodów różnych ograniczen nie przejawializainteresowania sportem.

Koło Strzeleckie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Ośrodka.

Zajęcia prowadzone były do roku 2007